SERVICE DESK

Náš service desk je jednotným kontaktním místem mezi námi a našimi zákazníky.

Evidujeme v něm všechny vaše i naše komentáře, odpovědi, postupy při řešení, další kroky, atd. Vždy tak máme (a vy také) kompletní historii všeho, co se kolem vašeho případu dělo a bude dít.

Stav všech vašich tiketů můžete také sledovat online! Přihlašte se do našeho portálu a uvidíte všechny vaše předešlé i aktuální tikety. A to včetně veškeré komunikace, kterou jsme si v průběhu řešení vyměnili.

S pomocí service desku také sdílíme informace mezi sebou. Můžeme tak na váš případ nasadit jiného technika, pokud by ten, kdo to aktuálně řeší, nebyl zrovna k dispozici. Nestane se, že byste říkali: "To už jsem říkal vašemu kolegovi, proč to mám vysvětlovat znovu?

Service desk má k sobě přiřazenou emailovou adresu. Je to jediná emailová adresa, kterou potřebujete znát. Jakmile na tuto adresu pošlete email, vytvoří se tzv. tiket, nebo-li servisní případ. Dále se odešle informace všem našim technikům o tom, že máme novou práci. Ticket je pak přiřazen na aktuálně volného technika.

Díky našemu service desku nemusíte přemýšlet:

  • Kdo je nejvhodnější a nejkvalifikovanější osoba pro váš dotaz?
  • Je technik, se kterým jsem již problém řešil, v práci? Nemá dovolenou? Není nemocný?
  • Který technik je momentálně k dispozici?
  • a další...

Pro naši činnost používáme produkty Freshworks a jsme s nimi velmi spokojeni!

Máte ještě nějaké otázky? Prosím, kontaktujte nás zde.