Jak se dělá IT podpora (stručně)

Děláme to takto:

 • Časté reakce: Průběžně reagujeme na vaše případy. Vždy tedy víte v jakém stavu váš případ je a jaké jsou další kroky.
 • Jasné instrukce: Pokud od vás potřebujeme pomoc, dáváme vám jasné instrucke. Neříkáme: Zde je článek, přečtěte si jej a zkuste to opravit.
 • Citlivost k vašemu času: Pokud je potřeba přerušit vaši práci, ptáme se, kolik času od vás máme. Tento čas dodržíme a pokud to nestačí, přeplánujeme další práce na jindy.
 • Časová preciznost: Pokud se na něčem dohodneme, dodržíme to. Pokud by plán nebylo možné dodržet, dáme vám včas vědět.
 • Systém tiketů (požadavků): Používáme systém na evidenci tiketů (požadavků). Evidujeme v něm všechny vaše i naše komentáře, odpovědi, postupy při řešení, další kroky, atd. Vždy tak máme (a vy také) kompletní historii všeho, co se kolem vašeho případu dělo a bude dít.
 • Sdílení informací: S pomocí našeho systému tiketů sdílíme informace mezi sebou. Můžeme tak na váš případ nasadit jiného technika, pokud by ten, kdo to aktuálně řeší, nebyl zrovna k dispozici. Nestane se vám tedy, že byste říkali: "To už jsem říkal vašemu kolegovi, proč to mám vysvětlovat znovu?"
 • Jediné kontaktní místo: Ať máte jakýkoliv požadavek, posíláte ho emailem na jedinou adresu, která automaticky v našem systému tiketů vytvoří váš případ (máte také jedno telefonní číslo pro urgentní případy). Nemásíte tak nikdy přemýšlet, kdo je pro váš dotaz/požadavek nejvíce kvalifikovaný, kdo je zrovna v práci, kdo je na dovolené, kdo by měl na vás čas, atd. Tuto starost můžete nechat na nás.

Smluvní reakční doba může být klidně i 15 minut.. Ale i ti zákazníci, kteří nechtějí platit za takto nízkou reakční dobu budou vždy obslouženi v krátkém čase.

U každého nového požadavku vyhodnotíme jeho naléhavost. Pokud máme volného technika, pracujeme na požadavku okamžitě, bez ohledu na to, jakou reakční dobu máte v naší smlouvě. Pokud zrovna žádného volného technika nemáme a pokud je váš případ tak urgentní, že potřebujete reakční dobu nižší než tu, kterou máte ve smlouvě, můžeme vám za jednorázový poplatek reakční dobu snížit. Zburcujeme celý tým a přehodnotíme priority všeho na čem zrovna pracujeme tak, aby se vám někdo mohl věnovat ihend.

Podpora 24/7. Vždy u nás má nějaký z techniků pohotovost. Jsme tedy schopni poskytovat podporu 24/7.

Účtujeme po minutách! Např. za 12 minut práce vyúčtujeme skutečně 12 minut. Ne 20 minut, ne hodinu. Proč také?

Transparentní fakturace s přehledy: Našim zákazníkům fakturujeme jednou měsíčně. S každou fakturou zasíláme detailní přehled všech provedených úkonů.
U každé provedené práce sledujeme:

 • datum
 • čas začátku a konce práce
 • počet odpracovaných (a účtovaných) minut
 • podrobný popis provedené práce

Máte otázku?

Kontaktujte nás, prosím, zde