Cena IT Podpory

Naše ceny nejsou tajemstvím. Je to takto jednoduché:

Ceny

  • cena za hodinu IT podpory je 1000,- Kč bez DPH
  • účtujeme po minutách (minimální délka práce je 10 minut)
  • žádný paušál (pokud nejsou vyžadovány dodatečné služby jako např. snížená reakční doba)
  • žádná povinná minimální útrata

Fakturace a přehledy

Účtujeme po minutách. Např. za 12 minut práce vyúčtujeme skutečně 12 minut. Ne 20 minut, ne hodinu. Proč také?

Fakturujeme jednou měsíčně. Faktura obsahuje přílohu s přehledem veškeré práce za uplynulý měsíc.

Děláme pracovní výkazy. Pokaždé, když pro vás pracujeme, vytváříme pracovní výkazy. Ty potom zasíláme společně s fakturou, abyste měli přehled, za co platíte. Každý pracovní výkaz obsahuje:

  • datum
  • čas začátku a konce práce
  • počet odpracovaných (a účtovaných) minut
  • podrobný popis provedené práce

Zasíláme týdenní přehled výkazů. V případě zájmu můžeme zasílat týdenní přehled odvedených prací. Tento přehled vám může pomoci sledovat, jak se vyvíjí náklady na naši práci.

Máte nějaké otázky? Prosím, kontaktujte nás zde.